• Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne, informacje

 
1.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.rzutniki.com, prowadzony jest przez PRO-VISION SP. Z O. O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 7/18 00-019, (KRS: 0000317371, NIP: 5252444035, REGON: 141560110) zwany w dalszych postanowieniach regulaminu Sklepem Internetowym.
2.    Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz postępowaniem reklamacyjnym, odpowiada Dział Handlowy. Kontakt z Działem Handlowym  można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem info@rzutniki.com lub telefonicznie pod numerami: (22) 839 51 03, (22) 560 00 00 faks (22) 402 66 71 a także w formie pisemnej przesyłając korespondencję pod adres wskazany w § 1 ust 1 Regulaminu.
3.    Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego, są przetwarzane przez sklep. Powierzone mu dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
a)    realizacji umowy, 
b)    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.prono.com.pl,
c)    w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
4.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5.    Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych - na stronie http://www.rzutniki.com/login.html  Każdy zarejestrowany klient ma prawo do  wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do wprowadzania do nich zmian. Powierzone firmie PRO-VISION SP. Z O. O. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6.    Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
7.    Regulamin niniejszy został sporządzony ze starannością mającą na celu jego zgodność z przepisami prawa jak również mającą na celu należyte zabezpieczenie interesów klientów. 
8.    W sytuacji gdyby z jakichkolwiek przyczyn postanowienia niniejszego regulaminu z jakichkolwiek przyczyn nie miały lub nie mogłyby mieć zastosowania w odniesieniu do określonej kategorii klientów lub też zostały uznane w odniesieniu to tej grupy za nie wiążące, nie wpływa to ważność tych postanowień w odniesieniu do innych grup klientów. 
9.    W sytuacji gdyby część postanowień niniejszego regulaminu została uznana za sprzeczną z prawem lub nieważną nie wpływa to ważność pozostałych postanowień regulaminu.

§ 2
Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

1.    Sklep Internetowy dokłada najwyższej staranności, aby znajdująca się w witrynie internetowej oferta była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. Mimo zachowania należytej staranności zdarzają się błędy w opisie naszych produktów. Staramy się eliminować je na bieżąco. Z uwagi jednak na duży obrót towarowy występować mogą sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru. 
2.    Z uwagi na uwarunkowania określone w ust. 1 umieszczona na stronie internetowej oferta towaru nie jest równoznaczna z ofertą w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań na temat ustalenia ostatecznych warunków kontraktu (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
3.    Procedura zawierania umowy sprzedaży wygląda w ten sposób, że:
3.1.    Klient na stronie sklepu może dokonywać zakupów z zalogowaniem lub bez zalogowania. 
3.2.    Po wyrażeniu chęci zakupu towaru klient winien postępować zgodnie ze wskazaniem zawartymi na stronie sklepu, tj. dodać towar do koszyka, ustalić sposób płatności, sposób dostawy, określić czy chce otrzymać fakturę VAT czy też paragon oraz potwierdzić, że „zamówienie jest z obowiązkiem zapłaty – (wskazany nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
3.3.    Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznie, w zależności od wybranej opcji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 
3.4.    Po sprawdzeniu przez sklep dostępności towaru i innych danych związanych z towarem klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zawarcie umowy. Do czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji klient może zrezygnować z zamówienia, co nie powoduje konieczności poniesienia przez niego żadnych kosztów. 
3.5.    W razie niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części klient otrzymuje o tym niezwłocznie informacje wraz z ewentualną propozycją zawarcia transakcji na innych warunkach (co do ceny, terminu realizacji lub tp.). W razie przyjęcia przez klienta nowej propozycji traktuje się ją jako nowe zamówienie. (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
4.    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia. 
5.    Nieprawidłowo wypełnione formularze nie mogą stanowić podstawy do uznania ich za złożenie zamówienia.
6.    Zamówienie złożone przez Klienta ustnie w oddziale firmy PRO-VISION SP. Z O. O. uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.
7.    Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia lub jego weryfikacja. Potwierdzenie i weryfikacja złożonego zamówienia są również warunkiem realizacji zamówienia.
8.    Jeżeli procedura potwierdzania i weryfikacja nie są możliwe z przyczyn niezależnych od Sklepu, złożone zamówienie zostanie anulowane (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
9.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od rodzaju zamówienia:
9.1.    W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia. 
9.2.    W przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na jedno ze wskazanych kont bankowych  Sklepu Internetowego.


  ING Bank Śląski
78 1050 1012 1000 0090 8001 9723

Rachunek walutowy dla przelewów w walucie EUR:
  ING Bank Śląski
74 1050 1012 1000 0090 8001 6109  (swift ing- INGBPLPW) 

 
10.    W przypadku zakupu towarów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako „promocja” lub „wyprzedaż” ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona, a co z tym związane sklep nie gwarantuje dostępności towaru dla wszystkich składających zamówienie.
11.    W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji złożonych zamówień decyduje kolejność ich wpływu oraz kolejność potwierdzenia ich wpływu w elektronicznym systemie sprzedaży sklepu. Do zawarcia umowy dochodzi w sposób określony w ust. 3.4 
12.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub jeśli kupujący nie życzy sobie faktury - paragon fiskalny. 
13.    Akceptując regulamin i zgłaszając żądanie otrzymania faktury klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez pieczątek i podpisów.
14.     Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.rzutniki.com są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
15.    Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.prono.com są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep. Ceny w innych punktach sprzedaży mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu.
16.    W przypadku przekierowania klienta na stronę Sklepu Internetowego za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym w szczególności stron porównujących ceny towarów (przykładowo www.ceneo.pl, www.nokaut.pl, www.skapiec.pl)  cena podana przy towarze w sklepie jest ceną promocyjną co oznacza, że przy wejściu bezpośrednio na stronę sklepu cena ta w ten ostatni sposób uzyskana może być różna od ceny promocyjnej (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 
17.    Klient może dokonać zmian w zamówieniu do oznaczenia zamówienia jako „przyjęte do realizacji.
18.     Klient może anulować złożone zamówienie:
a) osobiście w centrali lub oddziale sklepu na terenie Polski, pod adresem ul. Pokorna 2 lok. U6, U7; 00-199 Warszawa
b) telefonicznie pod numerem: (22) 839 51 03 lub (22) 560 00 00
c) e-mailem pod adresem info@rzutniki.com.
19.    Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego kurierem.
20.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) gotówką przy odbiorze towaru w centrali lub oddziałach Prono.com.pl,
b) za pobraniem: należność pobiera kurier UPS lub DHL (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach, których wartość nie przekracza kwoty 12000,00 zł brutto – (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów),
c) przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego Prono.com.pl (przedpłata całości lub części wartości zamówienia). Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie sklepu, z podanym wcześniej numerem zamówienia,
d) płatność ratalna, za pośrednictwem instytucji kredytowych lub pożyczkowych (sklep nie udziela kredytów),    
e) za pomocą kart płatniczych Visa®, MasterCard®, Maestro®, Diners Club® oraz American Express®. 
21.    W przypadku płatności za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych określonych w ust. 20 e, cena towaru ulega podwyższeniu o 2% wartości brutto (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów). 
22.    Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest w sposób określony w zamówieniu, to jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. lub w wypadku niektórych produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
23.    Koszt dostawy podany jest również w zakładce „dostawa” i zawsze podawany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie tych kosztów do kwoty zamówienia (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów).
24.    Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu doręczenia towaru wynosi do 30 dni. 
25.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem UPS na koszt firmy PRO-VISION SP. Z O. O. lub nie odbierać przesyłki (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów).
26.    W sytuacji jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe dostarczenie towaru w terminie określonym w ust. 24, sklep winien o tym niezwłocznie powiadomić Klienta i oczekiwać jego decyzji co do dalszego postępowania. 
27.    Wraz z towarem dostarczany jest niniejszy regulamin, dokument gwarancyjny w sytuacji jeśli na dany towar udzielana jest gwarancja oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W zakresie sprzedaży rozumianej w brzmieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wraz z towarem dostarczany jest formularzem odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient winien niezwłocznie o tym powiadomić sklep, wskazując szczegółowo te braki. 
28.    Gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy sklepem, a Klientami. Gwarancją objęte są towary, w odniesieniu do których sklep wyraźnie zawiera wskazanie, że gwarancja przysługuje

§ 3
Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

1.    Określone w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.
2.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem tych określonych w § 3 ust 2a, w terminie do 14 dni, przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której podmiot prowadzący Sklep Internetowy wydał rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzecz posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez nią osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

- dla umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia pierwszej rzeczy,

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2a. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że podmiot prowadzący Sklep Internetowy zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3.    Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Podmiot prowadzący Sklep internetowy nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
4.    Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu; umową taką uważa się za niezawartą a klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz prowadzącemu Sklep internetowy lub przekazać ją osobie przez powyższego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że prowadzący Sklep internetowy zaproponował iż sam rzecz odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.    W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez handlowca realizującego zamówienie. Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce.
8.    Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

9. Prowadzący Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, posługując się tożsamą formą płatności jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli prowadzący Sklep internetoy nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
11.   W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez prowadzącego Sklep internetowy lub osobę trzecią na podstawie z powyższym porozumienia.. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, prowadzący Sklep internetowy informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 

§ 4
Procedura reklamacji

1.    Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji. 
2.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, a o ewentualnych usterkach lub wadach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. 
3.    W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sklepie w formie elektronicznej (e - mail) lub telefonicznie i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami Sklepu Internetowego. 
4.    Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. 
5.    W sytuacji gdy Sklep Internetowy podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
6.    Po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. 
7.    Numer RMA winien być umieszczony na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce. 
8.    Sprzęt powinien zawierać opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
9.    Sprzęt należy przesłać kompletny wraz ze wszelkimi otrzymanymi akcesoriami (nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów). 
10.    Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podanym opisem kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być dokładny i precyzyjny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. 
11.    Przy przesyłce należy dodatkowo określić żądania reklamacyjne oraz tryb w jakim zgłaszane są usterki lub wady z podaniem czy są one składane w ramach roszczeń przysługujących klientowi z tytułu gwarancji, z tytułu rękojmi lub też z tytułu roszczeń przysługujących klientów na podstawie  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (niezgodność towaru z umową). 
12.    W razie nieokreślenia trybu w jakim składana jest reklamacja przyjmuje się, że jest ona składana w ramach gwarancji jeśli taką jest urządzenie objęte, w innych zaś sytuacjach odpowiednio w ramach rękojmi lub niezgodności towaru z umową. 
13.    Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał gwarancji i kopię dowodu potwierdzającego zakup to jest faktury lub paragonu (nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów).
14.     W przypadku braku kopii dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru w sklepie może on odmówić przyjęcia roszczeń reklamacyjnych (nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa konsumentów). 
15.    W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty przesyłki z reklamowanym towarem ponosi sklep. 
16.    W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

§ 5
Gwarancja jakości

1.    Jeśli towar sprzedawany w sklepie objęty jest gwarancją jakości informacja o tym znajduje się przy danym produkcie. Informacja winna zawierać zasadnicze postanowienia odnośnie tego czy dany sprzęt w całości jest objęty gwarancją czy tylko niektóre jego elementy, a także o okresie gwarancji. 
2.    W sytuacji jeśli informacja określona w ust. 1 nie zawiera żadnych postanowień poza informacją, że towar jest objęty gwarancją przyjmuje się, że towar jest objęty gwarancją jako całość i okres tej gwarancji wynosi 1 rok od daty dostarczenia towaru. 
3.    Do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
4.    Sklep rozpatruje roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. 
5.    W ramach gwarancji sklep zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek towaru, w taki sposób aby był on w stanie nadającym się do użytku. 
6.    W sytuacji, jeśli nie jest możliwe usunięcie wad lub usterek sklep może dostarczyć klientowi towar wolny od wad lub też w sytuacji gdy dostarczenie tego towaru nie jest możliwe lub wiązałoby się ze znaczną zwłoką zwrócić klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru. 
7.    Koszty przesyłki w ramach uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych ponosi Sklep Internetowy (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Wszelką korespondencję do Sklepu Internetowego należy kierować wyłącznie na adres:  Rzutniki.com, ul. Pokorna 2 lok. U6, U7; 00-199 Warszawa lub na adres e - mail: info@rzutniki.com
2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2015 r.
3.    Firma PRO-VISION SP. Z O. O. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu Prono.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PRO-VISION SP. Z O. O., który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu Rzutniki.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 
Użytkownik serwisu Prono.com.pl zostanie powiadomiony o planowanych zmianach regulaminu oraz terminie ich wprowadzenia w drodze mailowej, każdorazowo na adres Użytkownika podany w trakcie rejestracji w systemie, oraz o możliwości akceptacji nowego Regulaminu.

 

 

Informacja dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 
2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia. 
3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: PRO-VISION SP. Z O. O. ul. Pokorna 2 lok. U6, U7; 00-199 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży prowadzący Sklep internetowy zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym prowadzący Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
5. Prowadzący Sklep internetowy  wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: PRO-VISION SP. Z O. O. ul. Pokorna 2 lok. U6, U7; 00-199 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 19zł brutto, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 60 zł brutto.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował prowadzącego Sklep internetowy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez prowadzącego Sklep internetowy lub osobę trzecią na podstawie porozumienia. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.